TRANSPORT PNEUMÀTIC

 

El transport pneumàtic és un tipus de transport continu utilitzat àmpliament en indústria agroalimentària i de transformats (biomassa, per exemple) per al transport de materials secs, fins i a granel. Consisteix en el desplaçament dels materials mitjançant una corrent d'aire a una velocitat determinada i una direcció establerta.

El transportador es posa en funcionament mitjançant un sistema motor que acciona un ventilador centrífug o bufador que crea un corrent d'aire dins d'una tuberia. El material entra dins la tuberia regulat per una esclusa rotativa i és impulsat a un cicló de descàrrega. El material surt pel con del cicló i l'aire per la xemeneia del mateix, passant per un filtre que en separa la pols. El caudal necessari es calcula per a cada cas particular, ja que depèn del material a transportar i de la llargada de transport.

Una instal·lació de transport pneumàtic consta de:

  • Ventilador centrífug o bufador.
  • Entrada de material (tramuja, esclusa rotativa i venturi).
  • Cicló.
  • Filtre de mànigues.
  • Tuberies de transport.

Els nostres equips de transport pneumàtic son d'una gran qualitat, fiabilitat i de fàcil manteniment. Cal assenyalar que poden anar equipats amb una cabina d'insonorització.