ELEVADOR DE CATUFOLS

 

Els elevadors de catúfols s'utilitzen per elevar verticalment diversos tipus de materials agroalimentaris, per a cimenteres, indústries químiques, etc. tant per a l'emmagatzematge, com per a càrrega a granel. Estan fabricats de forma modular i són de fàcil muntatge i manteniment. S'accionen mitjnçant motorreductor directe o per cadena de transmissió. Estan formats per tres cossos diferenciats:

  • Capçal: amb politja d'arrossegament accionada per motorreductor i balcó per a accedir-hi.
  • Canya elevadora.
  • Peu: amb politja d'arrossegament i boca d'entrada de producte.

Capçal, caya elevadora i peu van units per una escala de gat amb protector, a partir de dos metres d'alçada, per accedir al balcó i poder fer el manteniment adequat. Dins dels tres cossos, s'hi instal·la una banda amb els catúfols fixats amb cargols i femelles a una determinada distància entre ells. La politja del capçal impulsa la banda i la fa circular al llarg del elevador, mitjançant el motorreductor. L'altura de l'elevador és molt variable i pot oscil·lar des dels 3 m., per a plantes petites, fins als  30 m. o més en funció de la instal·lació. L'amplada de les canyes, la potència del motorreductor i la separació o tipus de catúfols, varia en funció del rendiment que hagi de donar. En una de les canyes i a una altura determinada s'hi posa una tapa de registre per revisar la banda i substituir els catúfols si fos necessari.

Els nostres elevadors estan construïts amb acer al carboni pintats amb imprimació anticorrosiva i pintura de color a gust del client, o bé, amb xapa galvanitzada.