REFREDADOR HORITZONTAL

 

Aquest tipus de refredador s'utilitza per productes que surten a altes temperatures. Consta d'un o mes recorreguts mitjançant cadenes d'arrossgament i safates de xapa perforada galvanitzada o d'inoxidable, muntat en una estructura de xapa amb portes laterals per l'entrada d'aire id'amunt d'un xassis fixe o amb potes regulables. Sobre del refredador hi ha una campana d'acer inoxidable amb portes de registre i un tub per on aspirarà una turbina per refredar el producte. El material a refredar entra per una punta del refredador i mitjançant un repartidor el distribueix uniformement per tota l'amplada de les safates. El producte es va desplaçant per tot el recorregut del refredador i cau per l'altre punta. Si és de més d'un recorregut, cau en el segon recorregut de sota fins arribar al final i desemboca en una tramuja de recollida. El refredador està accionat per un o més motorreductors en funció dels recorreguts que tingui. La llargada, anirà en funció del espai on ha de ser instalat i del rendiment que es vulgui.

A Taminca s.l. disposem de complements per  a l'entrada i sortida de producte del refredador com cintes transportadores, vis-sens-fins o canals transportadores així com tramujes i sitges per el magatzematge.