CANAL REDLER

 

El transportador redler és un sistema de transport de materials sòlids que utilitzen una cadena amb pales per arrossegar-los. Aquestes pales poden ser metàl·liques, de plàstic o nylon en funció del material a transportar. Els avantatges del trasportador tipus redler respecte al transport mitjançant rosca helicoïdl són els següents:

  • La degradació del material és mínima. 
  • Té una capacitat de transport a llargues distàncies.
  • No genera pols en la línia de transport.
  • Dóna un rendiment molt superior al del les rosques helicoïdals. 
  • Té una llarga durabilitat i un baix manteniment.

En cas que sigui necessari allargar la canal, el muntatge de la mateixa és senzill.

El  canal transportadora tipusr redle s'utilitza en indústries agropecuàries, agroalimentàries, àrids, mineria, plantes de biomassa, etc. . Té una gran versatilitat per adaptar-se a les necessitats del material a transportar. Es fabrica en acer al carboni pintat amb imprimació anticorrosiva i pintura de color a gust del client.

 

  INSTALACIÓ D'UN REDLER AMB RASERES PNEUMÀTIQUES