CICLONS

 

Els ciclons són col·lectors centrífugs en els que l'entrada d'aire és tangencial al cos del cilindre, d'aquesta manera es força que les partícules vagin cap a les parets on perdran la seva força i cauran al con, situat a la part inferior del cos.

Són molt utilitzats en indústries agroalimentàries, químiques, àrids, farineres, fàbriques de pinso, etc. Els ciclons es fan servir per separar materials d'un fluxe d'aire. Aquests materials poden ser de diferents tipus i granulometria com cereals, farratges, pinso, pols, etc. Es poden fabricar en acer al carboni pintats amb imprimació anticorrosiva i pintura de color a gust del client.