PICADORA ROTATIVA

 

Les picadores rotatives estàn disenyades per treballar amb productes fibrosos de difícil manipulació i trituració. Consten d'un dipòsit cilindric rotatiu amb l'objectiu de remanar i desenrredar el producte, amb un o dos rótors de martells reforçats i parrilles regulables en alçada per triturar la fibra a la mida desitjada i cribes de diferents mides per deixar passar el material resultant a la llargada que es vol. Es construeixen en diferents potencies de motors en funció de si és d'un o dos rótors i del tipus de producte a triturar. Es construeix en asser al carboni pintat amb imprimació anticorrosiva i pintura de color a gust del client.

 

                   CONSTRUCCIÓ D'UNA PICADORA ROTATIVA

 

                           PICADORA ROTATIVA ACABADA