ESCLUSES ROTATIVES

Les escluses rotatives o retentors són molt utilitzades en processos agroalimentaris per a la descàrrega, dosificació regulada i buidat de tranport pneumàtic.

Consisteixen en un rotor amb cavitats, que gira dins d'una carcassa cilíndrica, i permet el pas del producte. Segons sigui el material, es poden utilitzar diferents tipus de rotors. L'avantatge més important que ofereixen les escluses és que s'obté una descàrrega contínua del producte, amb uniformitat del caudal i sense pèrdues de pressió d'aire, garantint un perfecte sellat pneumàtic. Es poden utilitzar tant en equips de recollida de pols (ciclons, filtres de mànigues), com en  alimentadors d'equips de transport pneumàtic o en dosificadors volumètrics. La mida de l'esclusa variarà en funció del producte i del rendiment desitjat. Poden ser fabricats en acer al carboni pintats amb imprimació anticorrosiva i pintura de color a gust del client, o bé, en acer inoxidable.