ASSECADORS ROTATIUS (TROMMELS) PER FARRATGES I BIOMASSA

La deshidratació del farratge, en comparació amb el secatge natural, permet que es mantingui intacte el valor nutritiu del producte i se n'allargui el temps de conservació. Aquest procés s'aconsegueix mitjançant l'aport d'una temperatura adequada per cada producte utilitzant una font de calor produïda per una cambra de combustió (forn) i un flux d'aire continu.

Un assecador rotatiu o tròmmel consta d'un cilindre de diàmetre i llargada determinats, que va girant sobre unes rodes motrius accionades per un motorreductor, amb pinyó o cadena. Dins del cilindre i en tota la seva llargada, hi ha unes pales que van separant les fibres per tal de facilitar-ne la circulació i el secatge. 

A la boca d'entrada del tròmmel, s'hi instal·la el forn que proporcionarà la temperatura adequada per al procés de secatge. I a la boca se sortida, es pot instal·lar una cambra de descompressió, o bé un tub que farà que el producte circuli fins a un cicló de descàrrega.

Un ventilador centrífug farà que el material circuli per dins del tròmmel, per aspiració, fins al lloc de descàrrega final.

Els tròmmels es poden utilitzar tant per a deshidratar farratges, com per a assecar biomassa ja que el procés és el mateix.

 

             PLANTA DE DESHIDRATACIÓ DE FARRATGES

 

  

 

                                     PLANTA DE BIOMASSA