POLITICA DE PRIVADESA


Taminca s.l. posa a disposició dels usuaris l'informació general de l'empresa en compliment del article 10 de la LLei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrónic:

  • DENOMINACIÓ SOCIAL: Tallers de Mecànica Industrial i Calderería S.L.
  • NOM COMERCIAL: Taminca s.l.
  • DOMICILI: Av. de la Mediterrània, nau 33 Polígon Golparc 25241 Golmés (LLeida)
  • CIF: B25033697
  • TEL.: 973717007
  • FAX: 973717011
  • e.MAIL: taminca@taminca.cat
  • REGISTRE MERCANTIL: Inscrit en el Registre Mercantil de LLeida, foli 136, tom,168, full L-3120, inscripció 15ª
  • NOM DEL DOMINI: www.taminca.cat

En base a la LLei de Protecció de Dades, els informem que les seves dades seràn incorporades a un fitxer responsabilitat de Taminca S.L. amb la finalitat de desembolupar la mútua relació comercial, indicant-los que poden manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament i/o cessió de les dades.Si transcorregut un termini de 30 dies no indiquen la seva disconformitat, s'entendrà que donen el seu consentiment per el tractament de les mateixes. Podràn exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, adreçant-se a Taminca S.L. mitjantçant la seva adreça postal o electrònica.