PORGADOR ROTATIU

 

Aquest és un dels millors sistemes de cribatge de productes previ pas per un molí o triturador.

Consisteix en un cilindre de xapa perforada amb una espiral al seu interior que, en donar voltes, desplaça i criba el producte. Aquesta xapa pot tenir forats de diverses mides, pel que pot cribar materials de diversos tamanys, en funció de la longitud del porgador. Per la boca de sortida caurà el material rebutjat o de tamany més gran.

El porgador rotatiu és especialment indicat per a:

  • Plantes de reciclatge d'aliments per aprofitar en alimentació animal: per exemple, per separar l'aliment del seu envàs.
  • Plantes de biomassa: per separar diferents mides d'estelles, gruixos de serradures etc. .
  • Plantes de farratges: per separar fibres llargues de fibres curtes o fins. 

Està accionat per un motorreductor de potència i relació adequades a la llargada del porgador i una o diverses tramuges per a recollir el producte.

El porgador es munta damunt d'un xassís d'alçada adequada a les necessitats de la instal·lació. 

Es fabrica en acer al carboni pintat amb imprimació anticorrosiva i pintura de color a gust del client o en acer inoxidable.